AUDAC MTX series

ควบคุมเสียงตามโซนต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและแบ่งได้มากถึง 8 โซนกันเลยทีเดียว อุปกรณ์ใช้งานได้ง่ายผู้ใช้งานใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก


Traditional sound control and can be broken into 8 pieces. moving equipment.